CASTELLANO l CATALÀ l ENGLISH

INICI
I COM ES ELLA?
ELABORACIÓ
VARIETATS ROSITA
ON TROBAR-LA?
VINE DE ROSITA'S
CONTACTE

N O V E T A T S

BASES DE LA PROMOCIÓ
Aquesta promoció la realitza Cervezas La Gardenia S.L. fabricant de Rosita©. La promoció pretén potenciar l'intercanvi i la colecció de xapes de cervesa personalitzats, amb la finalitat d'aconseguir una samarreta publicitària de Rosita©.

PREMIS DE LA PROMOCIÓ
• Els participants majors d'edat que compleixin els requisits, rebran una samarreta promocional de Rosita. En cas d'esgotar les existències de samarretes la promoció finalitza sense dret a cap compensació.

MECÀNICA GENERAL DE LA PROMOCIÓ
• En cada xapa de les ampolles de 33cl de Rosita original s'hi troba una de las següents lletres: R - O - S - I - T - A.
• Es tracta d'aconseguir 3 jocs complets de la paraula Rosita, és a dir, per completar la promoció necessitarem: 3 xapes amb la lletra 'R' + 3 xapes amb la lletra 'O' + 3 xapes amb la lletra 'S' + 3 xapes amb la lletra 'I' + 3 xapes amb la lletra 'T' + 3 xapes amb la lletra 'A' (en total 18 xapes).
• En cas de faltar alguna de les xapes, no serà admissible.
• Una vegada completada, ho heu d'enviar per correu en un sobre tancat a la sigüente direcció: CERVEZAS LA GARDENIA SL
Polig. Ind. Les Roques Roges 6
43460 (Alcover) TARRAGONA
• Al sobre hi heu d'incloure un full indicant:
• Nom y direcció postal.
• Talla sol·licitada XXL, XL, L, M, S (indicant la preferència 1a, 2a, 3a)
• Email i telèfon
• Només s'enviarà una samarreta per domicili i client.

DATES
• La present promoció començarà el dia que es donin les condicions establertes a la base anterior i acabarà el 31 de gener de 2013. O bé, podent acabar la promoció sense previ avís, en el cas de fi d'existències de samarretes.
• No s'acceptaran sol·licituds de participació amb posterioritat a la data de finalització de la promoció, i que no tinguin tots els requisits sol·licitats.

ÀMBIT TERRITORIAL DE LA PROMOCIÓ
• La present promoció tindrà l'àmbit territorial d'Espanya.

DESTINATARIS DE LA PROMOCIÓ
• Aquesta promoció està dirigida als consumidors de cervesa Rosita en botella de 33cl. majors d'edat.

DIPÒSIT DE LES BASES I MODIFICACIONS
• Les bases de la present promoció estaran exposades a la pàgina web rosita.cat mentres duri la promoció. CERVEZAS LA GARDENIA SL es reserva expressament el dret de cancelar, modificar, ampliar, rectificar o deixar en suspens la presente promoció en qualsevol moment i sense previ avís.
• Així mateix, qualsevol incidència no contemplada en aquestes bases serà resolta de forma inapel·lable per CERVEZAS LA GARDENIA SL
• CERVEZAS LA GARDENIA SL quedarà exempta de tota obligació i/o compensació, si per causa de força major o imperatiu legal hagués de ser anul·lada o suspesa la present promoció, situació que es posarà en coneixement de tots a la web rosita.cat
• En el cas de detectar irregularitats en el comportament d'algun participant, CERVEZAS LA GARDENIA SL es reserva el dret d'eliminar-lo de la presente promoció.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
• A efectes del que es dispose en la normativa vigent de protecció de dades de caràcter personal, CERVEZAS LA GARDENIA SL informa de l'existència d'un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat sota la responsabilitat de CERVEZAS LA GARDENIA SL amb la finalitat de realitzar l'enviament de la promoció i la consulta i conservació d'aquestes dades. Una vegada finalitzada la promoció (31/01/2013) CERVEZAS LA GARDENIA es compromet a destruir el fitxer amb totes les seves dades relacionades; durant el temps que duri la promoció CERVEZAS LA GARDENIA SL, s'ocuparà del manteniment i la gestión d'informació, formació i conservació del servei objecte de la presente promoció i d'activitats relacionades amb el mateix, autoritzant expressament l'enviament de comunicacions comercials dels productes fabricats i/o comercialitzats per CERVEZAS LA GARDENIA SL, a la direcció de correu i la direcció electrònica facilitada. Així mateix, informem sobre la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancelació i oposició, sent requisit indispensable per al seu exercici la comunicació per escrit a CERVEZAS LA GARDENIA SL, Polig. Ind. Les Roques Roges 6, 43460 Alcover (TARRAGONA). Els participantes de la present promoció, pel fet de participar, donen el seu consentiment exprés a rebre informació comercial de les marques de productes fabricats per CERVEZAS LA GARDENIA SL. mentres duri la present promoció.

ACCEPTACIÓ
• La participació a la present promoció suposa l'acceptació íntegra de les presents bases i la submissió expressa de les decisions interpretatives que efectui CERVEZAS LA GARDENIA S.L. En cas que hi hagi alguna divergència entre els participants de la promoció i la interpretació de les presents bases per CERVEZAS LA GARDENIA SL seran competents per a conèixer els litigis que puguin plantejar-se als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Tarragona, renunciant expressament els participants a la promoció.

CERVEZAS LA GARDENIA SL RECOMANA EL CONSUM RESPONSABLE.

 

l MAPA WEB l AVÍS LEGAL l CRÈDITS l